Jméno: 2. S-VIP - 30 dní
Cena: 99.00 CZK

Obsahuje výhody všech předchozích ranků. Případně pro lepší přehled lze využít tabulek.

Prefix: VIP v chatu, tabu a nad hlavou

Globální výhody VIP

 • Chat bez cooldownu
 • Otevření tajemných boxů úrovně 3 na Lobby
 • Možnost vyhodit někoho z residence
 • Možnost nastavit si barvu chatu v residenci
 • Možnost těžit líhně v hl.světě, Netheru i Endu s šancí 30% pomocí něžného doteku
 • Všechny animace při otvírání tajemných boxů
 • Barevné psaní do knih – /colors

Globální příkazy VIP

 • Editace knih – /book
 • Souřadnice v akční liště – /coordinates toggle
 • Automatické doplňování kusů věcí do inventáře – /doplnovani (/rf či /refill)
 • Skrytí se na dynmapě – /dynmap hide
 • Předmět z ruky na hlavě – /hat
 • Úroveň hráče – /checkexp
 • Ignorování hráčů – /ignore [hráč]
 • Výběr nejlepšího nástroje dle kliku na blok – /nejnastro (/bt či /besttools)
 • Parkour příkaz – /parkour
 • Částice daným směrem k bloku – /point
 • Zobrazení podrobných statistik o sobě (hratelnost, doba hraní v určitých dnech aj.) – /statistiky
 • Speciální částice – /svis
 • Zobrazení času – /time
 • Úprava cedulek shiftem – /toggleshiftedit
 • Vypnutí různých chat zpráv – /toggle
 • Blokování či vypnutí obchodních žádostí od určitého hráče – /trade block [hráč] + /trade toggle (všech hráčů)
 • Zobrazení svých obchodovacích záznamů – /trade log
 • Možnost obchodovat s více věcmi přes /trade
 • Vypnutí žádostí o teleportaci či peníze – /tptoggle či /paytoggle
 • Ignorování kvízu – /quiztoggle

Survival příkazy VIP

 • Šek – /cheque [částka]
  Přístup k XP farmě s endermany – /warp XP

Semi-Vanilla příkazy VIP

 • Možnost těžit líhně ve vlast. světech s šancí 50% zapomocí něžného doteku
  Zjištění semínka vlastního světa – /seed

Limity VIP

Globální

 • Max domovů: 6 (bez ranku: 2-5)
 • Max warpů: 5 (bez ranku: 1-5)
 • Max residencí: 5 (bez ranku: 2-5)
 • Max subzón: 10 (bez ranku: 4-10)
 • Max velikost residence: 144*144 (bez ranku: 96-144)
 • Max velikost subzóny: 64*64 (bez ranku: 16-64)
 • Max vykopatelných líhní: 10 (bez ranku: 2-10)
  Survival
 • Max obchodů: 50 (bez ranku: 5-50)
 • Max aukcí: 20 (bez ranku: 5-20)
 • Max sluhů: 1 (bez ranku: 1)
 • Max obranných věží: 4 (bez ranku: 2-4)
 • XP Boosty Vanilla zkušeností: 1 (bez ranku: 1)
 • XP Boosty do prací: 1 (bez ranku: 1)
 • Max 1 druhu nábytku: 3 (bez ranku: 1-3)
 • Max veškerého nábytku: 20 (bez ranku: 5-20)
 • Max prací: 3 (bez ranku: 2-8)
 • Úkoly v pracích: 3 na každou (bez ranku: 1)
 • Max očarování na předmětu: 10 (bez ranku: 5-10)
  Semi-Vanilla

Bonus po zakoupení VIP

Pouze při osobní platbě (kontaktování přes Discord aj. před zaplacením).

 • Herní měny: 4 000€
 • Úrovní: 30