Jméno: 5. NEOVIP – NAVŽDY
Cena: 999.00 CZK

Obsahuje výhody všech předchozích ranků. Případně pro lepší přehled lze využít tabulek.

Prefix: NEOVIP v chatu, tabu a nad hlavou

Globální výhody VIP

 • Chat bez cooldownu
 • Otevření tajemných boxů úrovně 3 na Lobby
 • Možnost vyhodit někoho z residence
 • Možnost nastavit si barvu chatu v residenci
 • Možnost těžit líhně v hl.světě, Netheru i Endu s šancí 30% pomocí něžného doteku
 • Všechny animace při otvírání tajemných boxů
 • Barevné psaní do knih – /colors

Globální příkazy VIP

 • Editace knih – /book
 • Souřadnice v akční liště – /coordinates toggle
 • Automatické doplňování kusů věcí do inventáře – /doplnovani (/rf či /refill)
 • Skrytí se na dynmapě – /dynmap hide
 • Předmět z ruky na hlavě – /hat
 • Úroveň hráče – /checkexp
 • Ignorování hráčů – /ignore [hráč]
 • Výběr nejlepšího nástroje dle kliku na blok – /nejnastro (/bt či /besttools)
 • Parkour příkaz – /parkour
 • Částice daným směrem k bloku – /point
 • Zobrazení podrobných statistik o sobě (hratelnost, doba hraní v určitých dnech aj.) – /statistiky
 • Speciální částice – /svis
 • Zobrazení času – /time
 • Úprava cedulek shiftem – /toggleshiftedit
 • Vypnutí různých chat zpráv – /toggle
 • Blokování či vypnutí obchodních žádostí od určitého hráče – /trade block [hráč] + /trade toggle (všech hráčů)
 • Zobrazení svých obchodovacích záznamů – /trade log
 • Možnost obchodovat s více věcmi přes /trade
 • Vypnutí žádostí o teleportaci či peníze – /tptoggle či /paytoggle
 • Ignorování kvízu – /quiztoggle

Survival příkazy VIP

 • Šek – /cheque [částka]
  Přístup k XP farmě s endermany – /warp XP

Semi-Vanilla příkazy VIP

 • Možnost těžit líhně ve vlast. světech s šancí 50% zapomocí něžného doteku
  Zjištění semínka vlastního světa – /seed

Limity NEOVIP

Globální

   • Max domovů: 50 (bez ranku: 2-5)
   • Max warpů: 30 (bez ranku: 1-5)
   • Max residencí: 10 (bez ranku: 2-5)
   • Max subzón: 35 (bez ranku: 4-10)
   • Max velikost residence: 400*400 (bez ranku: 96-144)
   • Max velikost subzóny: 256*256 (bez ranku: 16-64)
   • Max vykopatelných líhní: 35 (bez ranku: 2-10
    Survival
   • Max obchodů: 400 (bez ranku: 5-50)
   • Max aukcí: 80 (bez ranku: 5-20)
   • Max sluhů: 3 (bez ranku: 1)
   • Max obranných věží: 15 (bez ranku: 2-4)
   • XP Boosty Vanilla zkušeností: 4 (bez ranku: 1)
   • XP Boosty do prací: 4 (bez ranku: 1)
   • Max 1 druhu nábytku: 8 (bez ranku: 1-3)
   • Max veškerého nábytku: 80 (bez ranku: 5-20)
   • Max prací: 8 (bez ranku: 2-8)
   • Úkoly v pracích: 8 na každou (bez ranku: 1)
   • Max očarování na předmětu: 30 (bez ranku: 5-10
    Semi-Vanilla

   Bonus po zakoupení NEOVIP

   Pouze při osobní platbě (kontaktování přes Discord aj. před zaplacením).

   • Herní měny: 60 000€
   • Úrovní: 125

   VIP
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Globální výhody:
   Chat bez cooldownu
   Otevření tajemných boxů úrovně 3 na Lobby
   Možnost vyhodit někoho z residence
   Možnost nastavit si barvu chatu v residenci
   Možnost těžit líhně v hl.světě, Netheru i Endu s šancí 30% pomocí něžného doteku
   Všechny animace při otvírání tajemných boxů
   Barevné psaní do knih – /colors

   Globální příkazy:
   Editace knih – /book
   Souřadnice v akční liště – /coordinates toggle
   Automatické doplňování kusů věcí do inventáře – /doplnovani (/rf či /refill)
   Skrytí se na dynmapě – /dynmap hide
   Předmět z ruky na hlavě – /hat
   Úroveň hráče – /checkexp
   Ignorování hráčů – /ignore [hráč]
   Výběr nejlepšího nástroje dle kliku na blok – /nejnastroj (/bt či /besttool)
   Parkour příkaz – /parkour
   Částice daným směrem k bloku – /point
   Zobrazení podrobných statistik o sobě (hratelnost, doba hraní v určitých dnech aj.) – /statistiky
   Speciální částice – /svis
   Zobrazení času – /time
   Úprava cedulek shiftem – /toggleshiftedit
   Vypnutí různých chat zpráv – /toggle
   Blokování či vypnutí obchodních žádostí od určitého hráče – /trade block [hráč] + /trade toggle (všech hráčů)
   Zobrazení svých obchodovacích záznamů – /trade log
   Možnost obchodovat s více věcmi přes /trade
   Vypnutí žádostí o teleportaci či peníze – /tptoggle či /paytoggle
   Ignorování kvízu – /quiztoggle

   Survival:
   Šek – /cheque [částka]
   Přístup k XP farmě s endermany – /warp XP

   Semi-Vanilla:
   Možnost těžit líhně ve vlast. světech s šancí 50% zapomocí něžného doteku
   Zjištění semínka vlastního světa – /seed

   VIP+
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Globální výhody:
   Automatická výroba věcí v knize receptů
   Obarvování vlny, shulker boxů aj. kliknutím barvivem
   Změna vozíků po kliknutí s příslušným předmětem
   Teleportování s jakýmkoli stvořením
   Životy v bossbaru pří boji s entitami
   Informování o stavu poškození předmětů
   Měnění obrazů scrollováním
   Řízení daných stvoření pravým klikem
   Automatické nasazení zakoupených gadgetů a věcí z tajemných boxů
   Barevné psaní na cedule – /colors

   Globální příkazy
   Úprava stojanů na zbroj – /armorstand
   Vyčištění inventáře – /clear či /ci
   Vyčištění enderitové truhly – /clearender
   Hlasování pro změnu části dne – /den nebo /noc
   Vyhození enderové perly – /enderpearl
   Záření – /glow
   Koš – /kos či /dispose, /disposal
   Jízda na daném stvoření – /ride
   Speciální kácení stromů – plížení (shift) + kácení sekerou, vypnutí - /timber toggle
   Automatický sběr předmětů do inv – /sber (/drop2inv či /drop2inventory)
   Vystřelení daného projektilu, případně i za daného hráče - /shoot
   Sebevražda – /suicide
   Automatické vypékání rud při těžení – /vypekani (/autosmell či /as)

   Survival:
   Vaření alkoholu ve větších sudech (včetně zobrazení) + /brew seal
   Veškeré kategorie v dekoracích – /heads či /dekorace
   Možnost pronajímat residenci, větší pronajímatelná residence – /res lease
   Port celé skupiny na warp – v nabídce /warp
   Možnost postavit si speciální mechanismy – /warp Mechanismy

   Semi-Vanilla:
   Možnost vytvořit obchodníky se všemi podobami entit
   Tvorba výtahů (cedulka [Výtah] pod sebou)
   Možnost teleportovat se ve vlastním světě na všechny hráče v daném světě, i naopak – /svetnas
   Otevření vzdáleného obchodníka – /shopkeeper remote

   MVIP
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Globální výhody:
   Připojení na plný server
   Otevření tajemných boxů úrovně 4 na Lobby
   Pokládání rámečků, stojanů na zbroj, detektorů změn, pístů a násypek bez limitu
   Změna líhní pomocí vajíčka se zombie, kostlivcem, piglinem, pavoukem, jeskynním pavoukem, endermanem a ohnivákem
   Boost při létání s krovkami
   Krovky na Lobby
   Barevné psaní do chatu – /colors

   Globální příkazy
   Bloky z ingotů – /condense
   Obarvení brnění – /dye
   Uhašení se – /ext
   Vyhledání biomu – /findbiome [biom] či /locatebiome [biom], v těžbě /terra locatebiome [biom]
   Kontrola posmrtných inventářů – /invcheck
   Historie posmrtných inventářů – /invlist
   Přejmenování předmětu – /itemname [název]
   Vymrštění kupředu – /launch
   Vyhledání struktury (vesnice aj.) – /locate [struktura], v těžbě /terra locate [struktura]
   Opravení předmětu v ruce – /repair či /repair hand
   Aktivace totemu i mimo inventář, deaktivace – /toggletotem
   Ingoty z bloků – /uncondense
   Možnost těžit celé žíly rud – /veinminer toggle, případně i /veinminer mode
   Rychlost chození až do 2 – /walkspeed 2
   Pracovní stůl – /workbench, /wb či /craft, Kovadlina – /anvil, Ender truhla – /ender či /ec

   Survival:
   Možnost těžit líhně v těž. světě s 5% šancí pomocí něžného doteku
   O 50% více dřeva při kácení pomocí speciálního kácení stromů
   Veškerý nábytek (velká polička, gilotina...) – /furniture list, tedy i /obchod
   VIP kity k pracím - /kit, VIP práce: alchymista, chovatel, dobrodruh, jedlík, kovář, kuchař, výrobce, zaklínač, záškodník – viz /jobs browse a /jobs join

   MVIP+
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Globální výhody:
   Otevírání shulkeru jako batoh (shift + klik)
   Superboost při létání s krovkami
   Zdarma létání s krovkami
   Přístup k dalším vlajkám (day, night, fallingprotection, falldamage, glow, hotfloor, itemdrop, itempickup, jump2, jump3, mobexpdrop, mobitemdrop, nomobs, nofly, phantomspawn, witherdestruction) – /res set nebo /res pset
   Gadgety – 20% sleva
   Barevné psaní do chatu pomocí HEX barev, třeba #ccaaddTEXT – /colorpicker

   Globální příkazy
   Nasycení – /feed
   Placené létání – /flyc, /recharge & /autorecharge [exp/money/off]
   Třídění inventářů – /invsort (či /isort), případně /invsort hotbar či /invsort all
   Vesničanův obchod – /merchant
   Noční vidění – /nv
   Soukromý čas – /ptime <část_dne>
   Soukromé počasí – /pweather
   Opravení zbroje – /repair armor
   Třídění truhel – /sort (či /chestsort), případně i /sort hotkeys
   Při držení kompasu zlepšení v bossbaru – /togglecompass
   Teleportace nejvýše nad sebe – /top
   Odkládání věcí do truhel – /unload [poloměr], případně /unload hotbar (či /dump ...), dále /unloadinfo k souhrnu odložených věcí a /blacklist k zakázání některých předmětů
   Rychlost chození až do 3 – /walkspeed 3, Rychlost létání až do 2 – /flyspeed 2

   Survival:
   Mýtické poklady
   Max VIP úroveň v práci 125
   Boost v pracích – 0,1* rychlejší získávání peněz, úrovní a bodů
   20% za zabíjení stvoření z líhní v pracích (normálně 10%)
   Změna základního bloku vlastního obchodu
   10% sleva na propagování vlastních obchodů
   Věž uzdravující a laserová – /obchod

   Semi-Vanilla
   Možnost povolit či zakázat ve vlastním světě vypadávání a sbíraní předmětů pro všechny hráče na daném světě – /svetnas

   NeoVIP
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Globální výhody:
   Ochrana před vyhozením ze serveru za AFK
   Otevření tajemných boxů úrovně 5 na Lobby
   Vypadávání líhní bez něžného doteku
   Teleportace přes zeď kompasem
   Ponechávání XP a inventáře po smrti (lze vypnout pomocí /invrespawn)
   Až šest řádků v enderitové truhle – /ec
   Příkazy bez cooldownu - /tpa, /tpahere, /spawn, /back, /dback, /home, /rtp, /warp
   Boost ke krovkám na Lobby
   Gadgety bez cooldownu
   Barevné psaní do kovadlin – /colors

   Globální příkazy
   Létání bez limitu – /fly
   Uzdravení – /heal
   Zrcadlení staveb – /mirror
   Možnost si vybrat barvu přezdívky – /nick [přezdívka/off]
   Opravení veškerých předmětů – /repair all
   Prodávání všech bloků či předmětů – /sell blocks & /sell all
   Změna líhně – /spawner [entita]
   Zneviditelnění se před hráči - /vanish či /v
   Rychlost chození až do 5 – /walkspeed 5, Rychlost létání až do 5 – /flyspeed 5

   Survival:
   Neplacení daní v pracích (5%)
   Věže s nekonečno náboji
   Residence za polovinu ceny a při zrušení veškeré peníze zpět – /res create, /res auto a /res remove
   Teleportace na veškeré placené warpy zdarma – /warp

   Semi-Vanilla
   Možnost povolit či zakázat ve vlastním světě hlad pro všechny hráče na daném světě – /svetnas
   Možnost nastavit si ve vlastním světě nesmrtelnost pro všechny hráče na daném světě – /svetnas
   Nesmrtelnost – /god
   Změna herního režimu – /gamemode či /gm
   Teleportace na souřadnice – /tppos
   Teleportace na hráče bez souhlasu – /tp [hráč]
   Mnoho dekorací – /heads či /dekorace