Jméno: Globální výhody – přehledně
Cena: 0.00 CZK

Výhody

VIP

75Kč/m
250Kč/∞

Koupit

VIP+

150Kč/m
350Kč/∞

Koupit

MVIP

275Kč/m
500Kč/∞

Koupit

MVIP+

350Kč/m
700Kč/∞

Koupit

NEOVIP

450Kč/m
900Kč/∞

Koupit
Obecné výhody všude
Chat bez cooldownu
Možnost vyhodit někoho z residence
Možnost nastavit si barvu chatu v residenci
Možnost těžit líhně v hl.světě, Netheru i Endu s šancí 30% pomocí něžného doteku
Všechny animace při otvírání tajemných boxů
Automatická výroba věcí v knize receptů
Obarvování vlny, shulker boxů aj. kliknutím barvivem
Změna vozíků po kliknutí s příslušným předmětem
Teleportování s jakýmkoli stvořením
Životy v bossbaru pří boji s entitami
Informování o stavu poškození předmětů
Měnění obrazů scrollováním
Řízení daných stvoření pravým klikem se speciálními schopnostmi (např. phantoma, navíc chrlí oheň aj.)
Automatické nasazení zakoupených gadgetů a věcí z tajemných boxů
Připojení na plný server
Pokládání rámečků, stojanů na zbroj, detektorů změn, pístů a násypek bez limitu
Změna líhní pomocí vajíčka s některými druhy stvoření
Boost při létání s krovkami
Krovky na Lobby
Otevírání shulkeru jako batoh (shift + klik)
Superboost při létání s krovkami
Zdarma létání s krovkami
Přístup k dalším vlajkám v res
Gadgety – 20% sleva
Ochrana před vyhozením ze serveru za AFK
Vypadávání líhní bez něžného doteku
Teleportace přes zeď kompasem
Ponechávání XP a inventáře po smrti (lze vypnout pomocí /invrespawn)
Až šest řádků v enderitové truhle – /ec
Příkazy bez cooldownu - /tpa, /tpahere, /spawn, /back, /dback, /home, /rtp, /warp
Boost ke krovkám na Lobby
Gadgety bez cooldownu
Semi-Vanilla
Možnost těžit líhně ve vlast. světech s šancí 50% zapomocí něžného doteku
Možnost vytvořit obchodníky se všemi podobami entit
Tvorba výtahů (cedulka [Výtah] pod sebou)
Survival
Možnost těžit líhně v těž. světě s 5% šancí pomocí něžného doteku