Jméno: Příkazy ranků – přehledně
Cena: 0.00 CZK

Příkazy

VIP

75Kč/m
250Kč/∞

Koupit

VIP+

150Kč/m
350Kč/∞

Koupit

MVIP

275Kč/m
500Kč/∞

Koupit

MVIP+

350Kč/m
700Kč/∞

Koupit

NEOVIP

450Kč/m
900Kč/∞

Koupit
Obecné příkazy všude
Editace knih – /book
Souřadnice v akční liště – /coordinates toggle
Automatické doplňování kusů věcí do inventáře – /doplnovani (/rf či /refill)
Skrytí se na dynmapě – /dynmap hide
Předmět z ruky na hlavě – /hat
Úroveň hráče – /checkexp
Ignorování hráčů – /ignore [hráč]
Výběr nejlepšího nástroje dle kliku na blok – /nejnastroj (/bt či /besttool)
Parkour příkaz – /parkour
Částice daným směrem k bloku – /point
Zobrazení podrobných statistik o sobě (hratelnost, doba hraní v určitých dnech aj.) – /statistiky
Speciální částice – /svis
Zobrazení času – /time
Úprava cedulek shiftem – /toggleshiftedit
Vypnutí různých chat zpráv – /toggle
Možnost obchodovat s více věcmi přes /trade
Blokování či vypnutí obchodních žádostí od určitého hráče – /trade block [hráč] + /trade toggle (všech hráčů)
Zobrazení svých obchodovacích záznamů – /trade log
Vypnutí žádostí o teleportaci či peníze – /tptoggle či /paytoggle
Ignorování kvízu – /quiztoggle
Úprava stojanů na zbroj – /armorstand
Vyčištění inventáře – /clear či /ci
Vyčištění enderitové truhly – /clearender
Hlasování pro změnu části dne – /den nebo /noc
Vyhození enderové perly – /enderpearl
Záření – /glow
Koš – /kos či /dispose, /disposal
Jízda na daném stvoření – /ride
Speciální kácení stromů – plížení (shift) + kácení sekerou, vypnutí - /timber toggle
Automatický sběr předmětů do inv – /sber (/drop2inv či /drop2inventory)
Vystřelení daného projektilu, případně i za daného hráče - /shoot
Sebevražda – /suicide
Automatické vypékání rud při těžení – /vypekani (/autosmelt či /as)
Bloky z ingotů – /condense
Obarvení brnění – /dye
Uhašení se – /ext
Rozklad předmětů – /scavenge
Vyhledání biomu – /findbiome [biom] či /locatebiome [biom], v těžbě /terra locatebiome [biom]
Kontrola posmrtných inventářů – /invcheck
Historie posmrtných inventářů – /invlist
Přejmenování předmětu – /itemname [název]
Vymrštění kupředu – /launch
Vyhledání struktury (vesnice aj.) – /locate [struktura], v těžbě /terra locate [struktura]
Opravení předmětu v ruce – /repair či /repair hand
Aktivace totemu i mimo inventář, deaktivace – /toggletotem
Ingoty z bloků – /uncondense
Možnost těžit celé žíly rud – /veinminer toggle, případně i /veinminer mode
Změna rychlosti chození – /walkspeed
Pracovní stůl – /workbench, /wb či /craft, Kovadlina – /anvil, Ender truhla – /ender či /ec
Nasycení – /feed)
Placené létání – /flyc, /recharge & /autorecharge [exp/money/off]
Třídění inventářů – /invsort (či /isort), případně /invsort hotbar či /invsort all
Vesničanův obchod – /merchant
Noční vidění – /nv
Soukromý čas – /ptime <část_dne>
Soukromé počasí – /pweather
Opravení zbroje – /repair armor
Třídění truhel – /sort (či /chestsort), případně i /sort hotkeys
Při držení kompasu zlepšení v bossbaru – /togglecompass
Teleportace nejvýše nad sebe – /top
Odkládání věcí do truhel – /unload [poloměr], případně /unload hotbar (či /dump ...), dále /unloadinfo k souhrnu odložených věcí a /blacklist k zakázání některých předmětů
Měnění rychlosti létání – /flyspeed
Létání bez limitu – /fly
Uzdravení – /heal
Zrcadlení staveb – /mirror
Možnost si vybrat barvu přezdívky – /nick [přezdívka/off]
Opravení veškerých předmětů – /repair all
Prodávání všech bloků či předmětů – /sell blocks & /sell all
Změna líhně – /spawner [entita]
Zneviditelnění se před hráči - /vanish či /v